loader: introduce the loader util lib
[mesa.git] / src / gallium / targets / egl-static / SConscript
1 #######################################################################
2 # SConscript for egl-static target
3
4 Import('*')
5
6 env = env.Clone()
7
8 env.Append(CPPPATH = [
9 '#/include',
10 '#/src/loader',
11 '#/src/egl/main',
12 '#/src/gallium/auxiliary',
13 '#/src/gallium/drivers',
14 '#/src/gallium/include',
15 '#/src/gallium/winsys',
16 '#/src/gallium/state_trackers/egl',
17 '#/src/gallium/state_trackers/vega',
18 '#/src/mesa',
19 ])
20
21 env.Append(CPPDEFINES = [
22 'GALLIUM_SOFTPIPE',
23 'GALLIUM_RBUG',
24 'GALLIUM_TRACE',
25 'GALLIUM_GALAHAD',
26 '_EGL_MAIN=_eglBuiltInDriverGALLIUM',
27 ])
28
29 env.Prepend(LIBS = [
30 softpipe,
31 rbug,
32 trace,
33 galahad,
34 gallium,
35 egl,
36 st_egl,
37 ])
38
39 if env['llvm']:
40 env.Append(CPPDEFINES = ['GALLIUM_LLVMPIPE'])
41 env.Prepend(LIBS = [llvmpipe])
42
43 sources = [
44 'egl.c',
45 'egl_pipe.c',
46 'egl_st.c',
47 ]
48
49 if env['platform'] == 'windows':
50 sources.append('#src/egl/main/egl.def')
51
52 env.Append(LIBS = [
53 'gdi32',
54 'user32',
55 'kernel32',
56 'ws2_32',
57 ])
58
59 env.Prepend(LIBS = [
60 ws_gdi,
61 ])
62
63 # OpenGL ES and OpenGL
64 if env['gles']:
65 env.Append(CPPDEFINES = [
66 'FEATURE_GL=1',
67 'FEATURE_ES1=1',
68 'FEATURE_ES2=1'
69 ])
70 env.Prepend(LIBPATH = [shared_glapi.dir])
71 # manually add LIBPREFIX on windows
72 glapi_name = 'glapi' if env['platform'] != 'windows' else 'libglapi'
73 env.Prepend(LIBS = [glapi_name, glsl, mesa])
74
75 # OpenVG
76 if True:
77 env.Append(CPPDEFINES = ['FEATURE_VG=1'])
78 env.Prepend(LIBPATH = [openvg.dir])
79 # manually add LIBPREFIX on windows
80 openvg_name = 'OpenVG' if env['platform'] != 'windows' else 'libOpenVG'
81 env.Prepend(LIBS = [openvg_name, st_vega])
82
83 if env['HAVE_X11']:
84 env.Prepend(LIBS = [
85 ws_xlib,
86 ])
87 env.PkgUseModules('X11')
88
89 # pipe drivers
90 if env['HAVE_DRM']:
91 env.PkgUseModules('DRM')
92
93 if env['HAVE_DRM_INTEL']:
94 env.PkgUseModules('DRM_INTEL')
95 env.Append(CPPDEFINES = ['_EGL_PIPE_I915'])
96 env.Prepend(LIBS = [
97 i915drm,
98 i915,
99 ws_wrapper,
100 ])
101
102 env.Append(CPPDEFINES = ['_EGL_PIPE_VMWGFX'])
103 env.Prepend(LIBS = [
104 svgadrm,
105 svga,
106 ])
107
108 # libEGL.dll
109 env['LIBPREFIX'] = 'lib'
110 env['SHLIBPREFIX'] = 'lib'
111
112 egl_gallium = env.SharedLibrary(
113 target ='EGL',
114 source = sources,
115 )
116
117 env.Depends(egl_gallium, [openvg])
118
119 egl_gallium = env.InstallSharedLibrary(egl_gallium, version=(1, 4, 0))
120
121 env.Alias('egl-gallium', egl_gallium)