etnaviv: Command buffer realloc
[mesa.git] / src / etnaviv / drm / etnaviv_drmif.h
2019-10-18 Marek Vasutetnaviv: Command buffer realloc
2019-10-18 Lucas Stachetnaviv: rework the stream flush to always go through...
2019-10-18 Lucas Stachetnaviv: drm: remove unused etna_cmd_stream_finish
2019-08-09 Marek Vasutetnaviv: Remove etna_bo_from_handle() prototype
2019-07-04 Jonathan Mareketnaviv: detect v4 compression
2019-06-05 Guido Güntheretnaviv: Add libdrm code as of 922d92994267743266024ecc...