etnaviv: drm: s/table_lock/etna_table_lock/
[mesa.git] / src / etnaviv / drm / etnaviv_priv.h
2019-06-05 Guido Güntheretnaviv: drm: s/table_lock/etna_table_lock/
2019-06-05 Guido Güntheretnaviv: drm: Move uapi header
2019-06-05 Guido Güntherentaviv: drm: Don't use drmMsg()
2019-06-05 Guido Güntheretnaviv: drm: Use mesa's ARRAY_SIZE
2019-06-05 Guido Güntheretnaviv: drm: Use mesa's atomic definitions
2019-06-05 Guido Güntheretnaviv: drm: Drop drm_{public,private}
2019-06-05 Guido Güntheretnaviv: drm: Drop inexistent headers
2019-06-05 Guido Güntheretnaviv: Add libdrm code as of 922d92994267743266024ecc...