ERET -> xRET; new memory map
[riscv-tests.git] / isa / rv64mi / ma_addr.S
1 # See LICENSE for license details.
2
3 #*****************************************************************************
4 # ma_addr.S
5 #-----------------------------------------------------------------------------
6 #
7 # Test misaligned ld/st trap.
8 #
9
10 #include "riscv_test.h"
11 #include "test_macros.h"
12
13 RVTEST_RV64M
14 RVTEST_CODE_BEGIN
15
16 .align 3
17 auipc s0, 0
18
19 # indicate it's a load test
20 li s1, CAUSE_MISALIGNED_LOAD
21
22 #define MISALIGNED_LDST_TEST(testnum, insn, base, offset) \
23 li TESTNUM, testnum; \
24 insn x0, offset(base); \
25 j fail \
26
27 MISALIGNED_LDST_TEST(2, lh, s0, 1)
28 MISALIGNED_LDST_TEST(3, lhu, s0, 1)
29 MISALIGNED_LDST_TEST(4, lw, s0, 1)
30 MISALIGNED_LDST_TEST(5, lw, s0, 2)
31 MISALIGNED_LDST_TEST(6, lw, s0, 3)
32
33 #ifdef __riscv64
34 MISALIGNED_LDST_TEST(7, lwu, s0, 1)
35 MISALIGNED_LDST_TEST(8, lwu, s0, 2)
36 MISALIGNED_LDST_TEST(9, lwu, s0, 3)
37
38 MISALIGNED_LDST_TEST(10, ld, s0, 1)
39 MISALIGNED_LDST_TEST(11, ld, s0, 2)
40 MISALIGNED_LDST_TEST(12, ld, s0, 3)
41 MISALIGNED_LDST_TEST(13, ld, s0, 4)
42 MISALIGNED_LDST_TEST(14, ld, s0, 5)
43 MISALIGNED_LDST_TEST(15, ld, s0, 6)
44 MISALIGNED_LDST_TEST(16, ld, s0, 7)
45 #endif
46
47 # indicate it's a store test
48 li s1, CAUSE_MISALIGNED_STORE
49
50 MISALIGNED_LDST_TEST(22, sh, s0, 1)
51 MISALIGNED_LDST_TEST(23, sw, s0, 1)
52 MISALIGNED_LDST_TEST(24, sw, s0, 2)
53 MISALIGNED_LDST_TEST(25, sw, s0, 3)
54
55 #ifdef __riscv64
56 MISALIGNED_LDST_TEST(26, sd, s0, 1)
57 MISALIGNED_LDST_TEST(27, sd, s0, 2)
58 MISALIGNED_LDST_TEST(28, sd, s0, 3)
59 MISALIGNED_LDST_TEST(29, sd, s0, 4)
60 MISALIGNED_LDST_TEST(30, sd, s0, 5)
61 MISALIGNED_LDST_TEST(31, sd, s0, 6)
62 MISALIGNED_LDST_TEST(32, sd, s0, 7)
63 #endif
64
65 TEST_PASSFAIL
66
67 .align 3
68 mtvec_handler:
69 csrr t0, mcause
70 bne t0, s1, fail
71
72 csrr t0, mepc
73 addi t0, t0, 8
74 csrw mepc, t0
75 mret
76
77 RVTEST_CODE_END
78
79 .data
80 RVTEST_DATA_BEGIN
81
82 TEST_DATA
83
84 RVTEST_DATA_END